Báo cáo doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT TPHCM

Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019
Chi tiết

CÔNG TY CP CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG TPHCM

Điều lệ Công ty CSCC sửa đổi năm 2024
Chi tiết

CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT TPHCM

Báo cáo tài chính năm 2023
Chi tiết

CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT TPHCM

Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024
Chi tiết

CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ KINH DOANH NHÀ TPHCM

Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm
Chi tiết

CÔNG TY CP CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG TPHCM

Báo cáo tài chính
Chi tiết

CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT TPHCM

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết TP. Hồ Chí Minh
Chi tiết

CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT TPHCM

Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2018
Chi tiết

CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT TPHCM

V/v phân công nhân sự phụ trách và cử nhân sự làm đại diện pháp luật của Công ty
Chi tiết

Các doanh nghiêp

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image