CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT TPHCM

Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019
Chi tiết

CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT TPHCM

Báo cáo tài chính năm 2023
Chi tiết

CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT TPHCM

Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024
Chi tiết

CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT TPHCM

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết TP. Hồ Chí Minh
Chi tiết

CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT TPHCM

Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2018
Chi tiết

CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT TPHCM

V/v phân công nhân sự phụ trách và cử nhân sự làm đại diện pháp luật của Công ty
Chi tiết

CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT TPHCM

Quyết định số 22/QĐ-UBND-TC Nghỉ hưu TGĐ - Đỗ Quang Vinh
Chi tiết

CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT TPHCM

Báo cáo công bố thông tin bất thường
Chi tiết

CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT TPHCM

Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán 6 tháng đầu năm 2023 của Công ty XSKT TP.HCM
Chi tiết