Báo cáo tài chính

Hình ảnh nổi bật
Card image

ảnh 3

Card image

ảnh 2

Card image

ảnh 1

Card image

trụ sở

Các báo cáo đã xuất bản
STT Tên báo cáo Ngày đăng Năm báo cáo Tải file
1 Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán 6 tháng đầu năm 2023 của Công ty XSKT TP.HCM 31/07/2023 04:28:52 2023 Tải
2 Báo cáo về thực trạng quản trị, cơ cấu tổ chức 6 tháng đầu năm 2023 27/07/2023 02:43:31 2023 Tải
3 Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm 30/06/2023 09:21:55 2022 Tải
4 Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Công ty năm 2022 22/06/2023 08:31:28 2022 Tải
5 Báo cáo tài chính 15/05/2023 10:42:10 2022 Tải
6 Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm 15/05/2023 08:24:48 2023 Tải
7 Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm 2022 08/11/2022 08:44:12 2022 Tải
8 Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán 6 tháng đầu năm 2022 của Công ty XSKT TP.HCM 06/11/2022 01:52:51 2022 Tải
9 BC thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết TP.Hồ Chí Minh 6 tháng đầu năm 2022 06/11/2022 01:52:38 2022 Tải
10 Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 6 tháng đầu năm 2021 06/11/2022 01:47:45 2021 Tải
11 Báo cáo tài chính bộ phận Xổ số - Xí nghiệp in Tài chính 06/11/2022 01:47:36 2022 Tải
12 Báo cáo thực trạng quản trị về cơ cấu tổ chức của Công ty năm 2021 06/11/2022 01:47:27 2021 Tải
13 BC đánh giá kết quả thực hiện KH SXKD năm 2021 06/11/2022 01:47:19 2021 Tải
Báo cáo công bố thông tin bất thường
STT Tên báo cáo Ngày đăng Năm báo cáo Tải file
1 Báo cáo công bố thông tin bất thường 19/09/2023 01:39:33 2023 Tải
2 Báo cáo công bố thông tin bất thường 14/05/2023 10:04:39 2023 Tải
3 Báo cáo công bố thông tin bất thường 08/11/2022 10:10:30 2022 Tải
4 Quyết định Bổ nhiệm chức vụ Kiểm soát viên chuyên trách Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh 06/11/2022 01:46:56 2022 Tải